Wetgeving

EU Regels en landelijke wetgeving

Sinds 1992 is de EEG zonder binnengrenzen geworden, hierdoor is een vrij verkeer van goederen gewaarborgd. Daarom heeft de Raad van de Europese Unie regels gemaakt waarop wetgeving gebasseerd is, die van toepassing is op ieder type voertuig dat op de markt wordt gebracht. Brommobielen worden beschreven als:

Brommobielen

Deze vierwielers zijn voertuigen met een lege massa die volgens de regelgeving ten hoogste 350 kg mag bedragen, uitgerust met een motor van 4 kW (5,6 pk) en met een maximumsnelheid van 45 km/u. Zij worden aangemerkt als “bromfietsen” (op vier wielen met een gesloten carrosserie) en men kan er met of zonder rijbewijs in rijden, afhankelijk van de wetgeving die in de afzonderlijke Europese landen van kracht is.

Zware brommobiel (auto)

Deze vierwielers zijn voertuigen met een lege massa die volgens de regelgeving ten hoogste 400 kg mag bedragen voor voertuigen die bestemd zijn voor personenvervoer, of 550 kg voor goederenvervoer, en waarvan de motor een vermogen van ten hoogste 15 kW (circa 20 pk) heeft. In Nederland heeft men voor deze catagorie een autorijbewijs nodig.

Brommobielen in Nederland

Om in Nederland met een brommobiel te mogen rijden, moet men minimaal 16 jaar zijn en in het bezit zijn van een bromfietscertificaat/rijbewijsAM. Dit kunt u via een examen halen bij het CBR.

(Bromfietscertificaten die zijn afgegeven voor 1 oktober 2006 blijven geldig tot 1 oktober 2009. Heeft u een bromfietscertificaat dan kunt u dit vanaf 1 oktober 2006 omruilen voor een rijbewijsAM. Dit kan bij de gemeente in uw woonplaats. U heeft hier tot 1 oktober 2009 de tijd voor.)

Kenteken

Voor alle andere brommobielen kunnen eigenaren een eigen kentekenbewijs aanvragen. Het aanvragen van een eigen kentekenbewijs kan tot en met 31 oktober 2007. Met ingang van 1 januari 2007 mogen brommobielen alleen nog maar met een eigen kentekenbewijs en kentekenplaat op de openbare weg rijden.

Brommobielen moeten administratief gekentekend worden.

Dit betekent dat brommobielen niet technisch gekeurd worden, maar op basis van bekende voertuiggegevens een kentekenbewijs krijgen. Administratief kentekenen maakt het proces zo eenvoudig mogelijk en stelt u niet voor hoge kosten.

In grote lijnen bestaat de kentekening van het bestaand bromfietspark uit vier stappen:

  • Een schouwing bij een garage
  • Het kentekenbewijs aanvragen op het postkantoor
  • Een kentekenplaat laten maken
  • Het kenteken doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij